Θεραπείες Γλαυκώματος

Θεραπείες Γλαυκώματος

Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση , λέιζερ ή φαρμακευτική αγωγή, ανάλογα με τη σοβαρότητα.

Οφθαλμικές σταγόνες με φάρμακα που στοχεύουν στη μείωση της ΕΟΠ συνήθως χρησιμοποιούνται αρχικά για τον έλεγχο του γλαυκώματος.

Επειδή το γλαύκωμα είναι ανώδυνο, οι ασθενείς μπορεί να μην τηρούν αυστηρά την χρήση των οφθαλμικών σταγόνων που ελέγχει την πίεση των ματιών τους. Αυτή η μη συμμόρφωση είναι ένας σημαντικός λόγος για την τύφλωση που προκαλείται από το γλαύκωμα.