Τύποι Γλαυκώματος

Τύποι Γλαυκώματος

Το γλαύκωμα είναι η δεύτερη κύρια αιτία τύφλωσης στον Δυτικό κόσμο (πίσω από την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας), και η δεύτερη κύρια αιτία τύφλωσης παγκοσμίως (πίσω από τον καταρράκτη).

Οι δύο μεγάλες κατηγορίες του γλαυκώματος είναι το γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας και το γλαύκωμα κλειστής γωνίας.

Η “γωνία” και στις δύο περιπτώσεις αναφέρεται στη γωνία παροχέτευσης στο εσωτερικό του οφθαλμού που ελέγχει την εκροή του υγρού (υδατοειδές) που συνεχώς παράγεται μέσα στο μάτι. Αν το υδατοειδές έχει πρόσβαση στην αποχετευτική γωνία, το γλαύκωμα είναι γνωστό ως γλαύκωμα ανοικτής γωνίας. Εάν η αποχετευτική γωνία είναι αποκλεισμένη και το υδατοειδές δεν μπορεί να παροχετευθεί , το γλαύκωμα είναι γνωστό ως γλαύκωμα κλειστής γωνίας.

Το πρωτογενές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας είναι ο πιο κοινός τύπος γλαυκώματος και μειώνει σταδιακά την περιφερική όραση χωρίς άλλα συμπτώματα.

Αν ΕΟΠ δεν ελεγχθεί , το γλαύκωμα μπορεί να οδηγήσει σε σωληνοειδή όραση και ο ασθενής είναι σε θέση να δεί μόνο τα αντικείμενα που είναι σε ευθεία σαν μέσα από σωλήνα. Τελικά, η όραση μπορεί να χαθεί εντελώς , προκαλώντας τύφλωση.

Το γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης είναι ένας τύπος γλαυκώματος ανοιχτής γωνίας που μπορεί να προκαλέσει απώλεια οπτικού πεδίου εξαιτίας βλάβη του οπτικού νεύρου. Αλλά στο γλαύκωμα αυτό η ΕΟΠ του ματιού παραμένει εντός των φυσιολογικών ορίων.

Επειδή δεν υπάρχουν ενοχλήματα, μόνιμη βλάβη στο οπτικό νεύρο του ματιού μπορεί να συμβεί, χωρίς κάποιος να το αντιληφθεί έγκαιρα.

Η αιτία του γλαυκώματος φυσιολογικής πίεσης δεν είναι γνωστή.