Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ

Εντυπωσίασε η πρόταση του γραμματέα της Οφθαλμολογικής Εταιρίας Κρήτης κ. Γιώργου Παπαμαστοράκη “Να γίνει το Ηράκλειο Διεθνές Οφθαλμολογικό Κέντρο”

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ