Περιοδικό MADAME FIGARO ” Γενετικοί Παράγοντες Και Διαθλαστικές Ανωμαλίες -Διόρθωση Τους”

Χρήσιμες πληροφορίες από το Χειρουργό Οφθαλμίατρο Γεώργιο Παπαμαστοράκη σχετικά με την επίδραση γενετικών παραγόντων στις Διαθλαστικές Ανωμαλίες και το Κερατόκωνο και τρόπoι αντιμετώπισης τους. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Madame Figaro.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ