Εξετάσεις για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Εξετάσεις για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Για τα παιδιά μεταξύ των ηλικιών 3 έως 5 , ο γιατρός θα προβεί σε κλινική εξέταση των ματιών, προβολή αριθμών η γραμμάτων σε πίνακα (οπτότυπο) , προβολή εικόνων , ή το ” παιχνίδι με το γράμμα E ” και πώς είναι στραμμένο. Έτσι ελέγχει την οπτική οξύτητα του παιδιού και την ικανότητα να δει τη μορφή και τις λεπτομέρειες των αντικειμένων.

Το “παιχνίδι με το Ε” , που ονομάζεται επίσης έλεγχος οπτικής οξύτητας Random E είναι χρήσιμο για τον καθορισμό της όρασης των παιδιών που δεν μπορούν ακόμη να διαβάσουν . Το παιδί καλείται να προσδιορίσει την κατεύθυνση του ” E” μιμούμενο με τα δάχτυλα του προς τα πού είναι στραμμένο Μπορείτε να το δοκιμάσετε αυτό το τεστ στο σπίτι πριν το ραντεβού σας .

Εάν το παιδί σας είναι λίγο μεγαλύτερο , μπορεί να του ζητηθεί να δει εικόνες , όπως ένα αεροπλάνο , ένα σπίτι , μια πάπια , ή ένα χέρι . Η διόρθωση μιας χαμηλής οπτικής οξύτητας είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη των ματιών του παιδιού.

Μια πλήρης εξέταση περιλαμβάνει μέτρηση της διάθλασης . Αυτός ο έλεγχος μπορεί να γίνει είτε με τον παλαιό τρόπο της σκιασκοπίας ή αυτόματα με μηχάνημα και εξακριβώνεται αν τα γυαλιά θα βοηθήσουν το παιδί να δει καλύτερα . Ακολουθεί μια λεπτομερής αξιολόγηση των ματιών στο μικροσκόπιο (σχισμοειδή λυχνία).

Στη συνέχεια , θα ελεγχθούν οι κόρες των οφθαλμών , η περιφερική όραση , οι κινήσεις των ματιών , καθώς και η στερεοσκοπική όραση ( 3 D όραση) .

Έπειτα τοποθετούνται σταγόνες στα μάτια για να επιτρέψουν στο γιατρό να εκτιμήσει την υγεία του πίσω μέρους του οφθαλμού και προσφέρουν επίσης μια πιο ολοκληρωμένη διάθλαση ( μέτρηση γυαλιών ) . Παίρνει 20-30 λεπτά για να δράσουν οι σταγόνες. Σε αυτό το διάστημα το παιδί σας μπορεί να παίξει στην αίθουσα αναμονής .

Αυτές οι διασταλτικές σταγόνες μπορεί να κρατήσουν τις κόρες μεγάλες και να εξασθενίσουν την κοντινή όραση για έως και 10 ώρες ή και περισσότερο ( αν και συνήθως δεν διαρκεί περισσότερο από 4 ώρες).