Έλεγχος της όρασης και απόδοση του παιδιού σας στο σχολείο

Έλεγχος της όρασης και απόδοση του παιδιού σας στο σχολείο

Το κύριο σημείο της εξέτασης είναι να ελεγχθεί η όραση δηλαδή πόσο καλά το παιδί μπορεί να διαβάσει ένα γράφημα εξ αποστάσεως. Να θυμάστε ότι ο έλεγχος της όρασης σε μικρή ηλικία είναι ζωτικής σημασίας για να εξασφαλίσει στο παιδί σας τις οπτικές δεξιότητες που απαιτούνται για να έχει καλές επιδόσεις στο σχολείο.

Ένα παιδί που δεν είναι σε θέση να διαβάσει άνετα κάποιο έντυπο ή να δει στον πίνακα μπορεί εύκολα να απογοητευθεί και να έχει κακή σχολική επίδοση .

Η ετήσια προγραμματισμένη εξέταση των ματιών στα παιδιά είναι απαραίτητη επειδή εκτιμάται ότι το 5 έως 10 τοις εκατό των παιδιών προσχολικής ηλικίας και το 25 τοις εκατό των παιδιών σχολικής έχουν προβλήματα όρασης . Τα μάτια τους αλλάζουν πολύ γρήγορα , και προτού να το αντιληφθείτε, με συνέπεια οι επιδόσεις τους στο σχολείο να πέφτουν .

Τα καλά νέα είναι ότι οι περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να διορθωθούν εύκολα όταν εντοπιστούν.