Οφθαλμολογικές δοκιμασίες για βρέφη

Οφθαλμολογικές δοκιμασίες για βρέφη

Τα μωρά θα πρέπει να είναι σε θέση να δουν όπως οι ενήλικες , σε ότι αφορά τη δυνατότητα να εστιάζουν, την έγχρωμη όραση και την αντίληψη του βάθους από την ηλικία των 6 μηνών. Για να εκτιμηθεί κατά πόσον τα μάτια του μωρού σας αναπτύσσονται φυσιολογικά.

O γιατρός συνήθως θα χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες δοκιμασίες:

▪ Εξέταση απόκρισης των οφθαλμικών κορών.

Αξιολογεί κατά πόσον η κόρη του ματιού ανοίγει και κλείνει σωστά στην παρουσία ή την απουσία φωτός.

▪ Δοκιμασία” Προσηλώστε και ακολουθήστε ”.

Καθορίζει αν τα μάτια του μωρού σας είναι σε θέση να εστιάσουν το βλέμμα τους και να ακολουθούν ένα αντικείμενο, όπως ένα φως που κινείται . Τα βρέφη πρέπει να είναι σε θέση να εστιάσουν το βλέμμα τους σε ένα αντικείμενο, αμέσως μετά τη γέννηση και να ακολουθούν ένα αντικείμενο από 3 μηνών.

▪ Χρήση καρτών που είναι κενές από τη μία πλευρά και με ρίγες από την άλλη για να προσελκύσουν το βλέμμα του βρέφους στις ρίγες.

Με αυτόν τον τρόπο , η ικανότητα της όρασης μπορεί να εκτιμηθεί χωρίς τη χρήση ενός τυπικού πίνακα προβολής σχεδίων.