Γλαύκωμα

 Γλαύκωμα

Το γλαύκωμα είναι μια διαταραχή των ματιών που προκαλεί βλάβη στο οπτικό νεύρο που μεταφέρει πληροφορίες από το μάτι στον εγκέφαλο.


Γενικά για το γλαύκωμα

Πρόκειται για μία διαταραχή του οφθαλμού που έχει σαν σοβαρή συνέπεια την βλάβη του οπτικού νεύρου που μεταφέρει πληροφορίες από το μάτι στον εγκέφαλο. Το γλαύκωμα συνήθως έχει λίγα ή καθόλου αρχικά συμπτώματα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το γλαύκωμα συνδέεται με υψηλότερη από το κανονικό πίεση στο εσωτερικό του οφθαλμού. Μπορεί όμως να συμβεί και όταν η ενδοφθάλμια πίεση (ΕΟΠ) είναι φυσιολογική. Εάν η πίεση αυτή μείνει ανεξέλεγκτη, το γλαύκωμα προκαλεί αρχικά απώλεια της περιφερικής όρασης και τελικά μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση.

Και επειδή οι περισσότερες περιπτώσεις γλαυκώματος έχουν λίγα ή καθόλου αρχικά συμπτώματα , περίπου το ήμισυ των νοσούντων με γλαύκωμα δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.


Διαφορά μεταξύ γλαυκώματος και οφθαλμικής υπερτονίας

Οφθαλμική υπερτονία είναι ένας άλλος όρος για την υψηλή πίεση του ματιού. Σε αυτήν η ΕΟΠ είναι υψηλότερη από την κανονική, αλλά δεν προκαλεί βλάβη του οπτικού νεύρου και απώλεια της όρασης. Η οφθαλμική υπερτονία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για γλαύκωμα και πρέπει να παρακολουθείται στενά.


Μπορώ να κάνω διαθλαστική επέμβαση LASIK?

Οι άνθρωποι σε θεραπεία για γλαύκωμα τυπικά δεν είναι καλοί υποψήφιοι για LASIK. Αυτό συμβαίνει επειδή μία συσκευή αναρρόφησης που χρησιμοποιείται επί του οφθαλμού για τη δημιουργία του κρημνού του κερατοειδούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης LASIK, προκαλεί σημαντική αύξηση στην ΙΟΡ για λίγα δευτερόλεπτα.

Αλλά θα μπορούσε να είναι υποψήφιος για έναν άλλο τύπο διόρθωσης της όρασης με laser , όπως PRK , η οποία δεν απαιτεί τη χρήση αυτής της συσκευής.